120 3 3 LapTop لپ تاپ لپ تاپ - Laptop | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : لپ تاپ - Laptop | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد لپ تاپ,Laptop Main Page,لپ تاپ,Laptop لپ تاپ
120 3 3 LapTop لپ تاپ لپ تاپ - Laptop | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : لپ تاپ - Laptop | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد لپ تاپ,Laptop Main Page,لپ تاپ,Laptop لپ تاپ 0 0 0 0 0 0 0
2 41
2:41-1396/11/29 1396 11 29 1396/11/29

لپ تاپ

CPU: i7 6700HQ (6M) 2.6~3.5 / RAM: 16 G / HDD: 1 Tra+128 SSD / VGA: 4G GForce 960M GTX DDR5 / LCD: 17 FHD / گارانتی سازگار

4,841,000 تومان

CPU: i7 6700HQ (6M) 2.6~3.5 / RAM: 16 G / HDD: 1 Tra+256 SSD / VGA: 4G GForce 960M GTX DDR5 / LCD: 15 4K / گارانتی آوات

نا موجود

CPU: i7 6700HQ (6M) 2.6~3.5 / RAM: 16 G / HDD: 1 Tra+128 SSD / VGA: 4G GForce 960M GTX DDR5 / LCD: 15 FHD / گارانتی سازگار

نا موجود

CPU: i7 7700HQ(6MB) 2.8 ~ 3.8 / RAM: 16 G / HDD: 1 Tra+256 SSD / VGA: 6GB GeForce GTX 1060 DDR5 / LCD: 15 FHD / گارانتی آوات

6,613,000 تومان

CPU: i7 7700HQ(6MB) 2.8 ~ 3.8 / RAM: 16 G / HDD: 1 Tra+128 SSD / VGA: 4GB NVIDIA GTX 1050 DDR5 / LCD: 15 FHD / گارانتی حامی

5,459,000 تومان

CPU: i7 7700HQ(6MB) 2.8 ~ 3.8 / RAM: 16 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GF GTX 1050 / LCD: 15 FHD / گارانتی آوات

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 2GB AMD Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 TFT / گارانتی الماس

نا موجود

CPU: i3 6100U (3M) 2.2~2.5 / RAM: 4 G / HDD: 500 GB / VGA: 2G AMD Radeon R5 M330 / LCD: 15.6 TFT / گارانتی الماس

1,947,000 تومان

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 2GB Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 TFT / -

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 2GB AMD Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 FHD / گارانتی الماس

نا موجود

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 2GB AMD Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 FHD / گارانتی الماس

نا موجود

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 6 G / HDD: 1 Tra / VGA: 2GB AMD Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 FHD / گارانتی الماس

نا موجود

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 4 G / HDD: 1 Tra / VGA: 2GB AMD Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 TFT / گارانتی شرکتی

نا موجود

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 4 G / HDD: 500 GB / VGA: 2GB AMD Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 FHD / گارانتی الماس

نا موجود

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 12 G / HDD: 1 Tra / VGA: 2GB AMD Radeon R7 MX430 / LCD: 15.6 TFT / گارانتی الماس

نا موجود

CPU: i3 6100U (3M) 2.2~2.5 / RAM: 4 G / HDD: 500 GB / VGA: 2GB AMD Radeon R5 M330 / LCD: 15.6 TFT / گارانتی الماس

1,988,000 تومان

CPU: N3350 1.1~2.4 / RAM: 4 G / HDD: 500 GB / VGA: Intel HD / LCD: 15.6 TFT / گارانتی الماس

1,339,000 تومان

CPU: N3350 1.1~2.4 / RAM: 2 G / HDD: 500 GB / VGA: Intel HD / LCD: 15.6 TFT / گارانتی امرتات

نا موجود

CPU: Quad-Core N4200 2MB 1.1~ 2.5 / RAM: 4 G / HDD: 500 GB / VGA: Intel HD / LCD: 15.6 TFT / گارانتی الماس

نا موجود

CPU: i5 4300 2.6~ 3.3 / RAM: 4 G / HDD: 500 GB / VGA: Intel HD / LCD: 15 TFT / گارانتی امرتات

نا موجود

CPU: i7 6700HQ (6M) 2.6~3.5 / RAM: 16 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4G GForce 950M GTX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

4,213,000 تومان

CPU: i7 8550U (8MB) 1.8~4.0 / RAM: 16 G / HDD: 2 Tra / VGA: 4GB GeForce MX150 GDDR5 / LCD: 15.6 FHD / گارانتی گرین

4,202,000 تومان

CPU: i7 8550U (8MB) 1.8~4.0 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

3,924,000 تومان

CPU: i7 8550U (8MB) 1.8~4.0 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

3,924,000 تومان

CPU: i5 8250U (6MB) 1.6~3.4 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

3,348,000 تومان

CPU: i5 8250U (6MB) 1.6~3.4 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

3,348,000 تومان

CPU: i7 8550U (8MB) 1.8~4.0 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra+128 SSD / VGA: 4G GForce 940M GTX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

نا موجود

CPU: i7 8550U (8MB) 1.8~4.0 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra+128 SSD / VGA: 4G GForce 940M GTX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

نا موجود

CPU: i7 8550U (8MB) 1.8~4.0 / RAM: 16 G / HDD: 2 Tra / VGA: 4GB GeForce MX150 GDDR5 / LCD: 15.6 FHD / گارانتی گرین

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7up / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra+128 SSD / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7up / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 16 G / HDD: 2 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی گرین

نا موجود

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940MX / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 12 G / HDD: 1 Tra+256 SSD / VGA: 4GB GeForce GT 940M / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

4,027,000 تومان

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra+128 SSD / VGA: 4GB GeForce GT 940M / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

3,880,000 تومان

3,770,000 تومان

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 12 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT940M / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 12 G / HDD: 2 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940M / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

نا موجود

CPU: i7 7500U 2.7~3.5 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT940M / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

نا موجود

CPU: i5 7200U 2.5~3.1 / RAM: 8 G / HDD: 1 Tra / VGA: 4GB GeForce GT 940M / LCD: 15.6 FHD / گارانتی آوات

نا موجود

CPU: i7 6500U (4M) 2.5~3.1 / RAM: 8 G / HDD: 2 Tra / VGA: 4G AMD Radeon R7 M360 / LCD: 15.6 FHD / گارانتی سازگار

نا موجود