152 0 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل
152 0 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل 0 0 0 0 0 0 0
17 43
17:43-1398/9/25 1398 9 25 1398/9/25

موبایل

پردازنده: 222 / رم: 33 / حافظه: 44 / رزولیشن: 55 / سایز: 66 / گارانتي 18 ماه شركتي

4,335,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

4,295,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

4,290,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

3,750,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

3,670,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

3,650,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

3,380,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

3,330,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

3,295,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,990,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,990,000 تومان

پردازنده: صصسس / رم: پردازنده: / حافظه: حافظه داخلی: / رزولیشن: رزولیشن صفحه نمایش: / سایز: سایز صفحه نمایش: / گارانتي 18 ماه شركتي

2,970,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,960,000 تومان

پردازنده: CORTEX-A73 / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 720×1560 / سایز: 6.4 اینچ / گارانتي 18 ماه شركتي

2,960,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,720,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,720,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,720,000 تومان

پردازنده: CORTEX-A73 / رم: 3G / حافظه: 64G / سایز: 6.00اينچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

2,500,000 تومان

پردازنده: CORTEX-A73 / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 720×1560 / سایز: 6.00اينچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

2,500,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,350,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

2,300,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

1,710,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

1,710,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

1,710,000 تومان

گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

1,700,000 تومان

پردازنده: QUAD _CORE 2.0 / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 720×1560 / سایز: 6.09 اينچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

1,470,000 تومان

پردازنده: QUAD _CORE 2.0 / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 720×1560 / سایز: 6.09 اينچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

1,470,000 تومان

پردازنده: QUAD _CORE 1.5 / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 720*1520 / سایز: 5.71 اينچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

1,260,000 تومان

بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

1,095,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

1,020,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

1,020,000 تومان

گارانتي 18 ماه شركتي

1,020,000 تومان

پردازنده: QUAD _CORE 1.5 / رم: 1G / حافظه: 16G / رزولیشن: 720*1520 / سایز: 5.71 اينچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

944,000 تومان

پردازنده: QUAD _CORE 1.5 / رم: 1G / حافظه: 16G / رزولیشن: 720*1520 / سایز: 5.71 اينچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

962,000 تومان

934,000 تومان

پردازنده: - / رم: 4M / حافظه: 4M / رزولیشن: 128x128 / سایز: 1.4 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Single / رم: - / حافظه: - / رزولیشن: 128x160 / سایز: 1.8 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: - / رم: - / حافظه: - / رزولیشن: 128x160 / سایز: 1.8 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 2.0 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad1.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 4.7 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.65 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.7 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad1.8+Dual1.4 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.4 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Dual 1.3+Dual 1.8GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.15 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.4 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.4 GHZ / رم: 4G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

گارانتي 18 ماه شركتي

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.4 GHZ / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی سامتل

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 512M / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.2GHZ / رم: 512M / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×800 / سایز: 4.7 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.7GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 6.0 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.0+Quad 1.7 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.0 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad 1.1+Quad 1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی سازگار

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.3 GHZ / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.0 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 4.7 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 16G / رزولیشن: 540x960 / سایز: 4.7 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Single / رم: - / حافظه: - / رزولیشن: 144x176 / سایز: 2.0 اینج / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Single / رم: 256M / حافظه: 512M / رزولیشن: 320x240 / سایز: 2.0 اینج / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Single / رم: 64M / حافظه: 128M / رزولیشن: 320x240 / سایز: 2.2 اینج / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.7GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.2GHZ / رم: 1.5G / حافظه: 8G / رزولیشن: 540x960 / سایز: 5.0 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2048M / حافظه: 16384MB / رزولیشن: 768x1280 / سایز: 4.2 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 720x720 / سایز: 3.1 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 720x720 / سایز: 3.1 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual 1.4+Quad 1.8GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 2560×1440 / سایز: 5.4 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 64G / رزولیشن: 720x720 / سایز: 3.1 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 64G / رزولیشن: 768x1280 / سایز: 4.2 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Single Core1.2GHZ / رم: 768M / حافظه: 8G / رزولیشن: 640x480 / سایز: 2.8 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2048M / حافظه: 16384MB / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 3.5 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.5 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.5+Quad1.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.5+Quad1.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.3 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.5+Quad1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی