152 0 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل
152 0 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل 0 0 0 0 0 0 0
11 7
11:7-1398/7/26 1398 7 26 1398/7/26

موبایل

پردازنده: - / رم: 4M / حافظه: 4M / رزولیشن: 128x128 / سایز: 1.4 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Single / رم: - / حافظه: - / رزولیشن: 128x160 / سایز: 1.8 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: - / رم: - / حافظه: - / رزولیشن: 128x160 / سایز: 1.8 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 2.0 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad1.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 4.7 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.65 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.7 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad1.8+Dual1.4 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.4 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Dual 1.3+Dual 1.8GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.15 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسوشید تجارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.4 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.4 GHZ / رم: 4G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی اسمارت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.4 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1480×720 / سایز: 6.0 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

2,750,000 تومان

پردازنده: Quad Core 1.4 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 540x960 / سایز: 5.0 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

1,530,000 تومان

پردازنده: Quad Core 1.4 GHZ / رم: 1.5G / حافظه: 8G / رزولیشن: 540x960 / سایز: 5.0 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

1,550,000 تومان

پردازنده: Dual 2.2 + Hexa 1.6 / رم: 6G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1080×2220 / سایز: 6.0 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Octa Core 2.2 + 1.6 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1080×2220 / سایز: 6.0 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

3,900,000 تومان

پردازنده: Octa Core 2.2 + 1.6 GHZ / رم: 4G / حافظه: 128G / رزولیشن: 1080×2220 / سایز: 6.0 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

3,990,000 تومان

پردازنده: Octa Core 2.0 + 1.6 GHZ / رم: 8G / حافظه: 128G / رزولیشن: 2400×1080 / سایز: 6.7 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

نا موجود

پردازنده: Octa Core 2.0 + 1.7 GHZ / رم: 3 G / حافظه: 32G / رزولیشن: 2340×1080 / سایز: 6.3 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

2,890,000 تومان

پردازنده: Octa Core 2.3 + 1.7 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 2340×1080 / سایز: 6.4 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

4,100,000 تومان

پردازنده: Octa Core 1.8 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 2340×1080 / سایز: 5.9 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.8 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 2340×1080 / سایز: 6.4 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

2,950,000 تومان

پردازنده: Octa Core 1.6 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 720×1560 / سایز: 6.4 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

2,750,000 تومان

پردازنده: Octa Core 1.6 GHZ / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 720×1520 / سایز: 6.2 اینچ / بدون گارانتی همراه با کد ریجستری

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.4 GHZ / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه یاس جهان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی سامتل

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 512M / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.2GHZ / رم: 512M / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×800 / سایز: 4.7 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.7GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 6.0 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.0+Quad 1.7 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.0 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad 1.1+Quad 1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی سازگار

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.3 GHZ / رم: 2G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.0 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad 1.4 + Quad 1.1 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 720x720 / سایز: 5.4 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.4 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad 2.3 + Quad 1.7 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.6 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad 2.4 + Quad 1.8 / رم: 6G / حافظه: 128G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.0 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad 2.4 + Quad 1.8 / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 2560×1440 / سایز: 5.9 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad 2.3 + Quad 1.7 / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1080×2160 / سایز: 5.9 اینچ / گارانتی اصلی

نا موجود

پردازنده: Quad2+Quad1.7 / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad2.3+Quad1.8 / رم: 4G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Octa Core2.1GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 4.7 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 16G / رزولیشن: 540x960 / سایز: 4.7 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Single / رم: - / حافظه: - / رزولیشن: 144x176 / سایز: 2.0 اینج / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Single / رم: 256M / حافظه: 512M / رزولیشن: 320x240 / سایز: 2.0 اینج / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Single / رم: 64M / حافظه: 128M / رزولیشن: 320x240 / سایز: 2.2 اینج / بدون گارانتی

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.7GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.2GHZ / رم: 1.5G / حافظه: 8G / رزولیشن: 540x960 / سایز: 5.0 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2048M / حافظه: 16384MB / رزولیشن: 768x1280 / سایز: 4.2 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 720x720 / سایز: 3.1 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 720x720 / سایز: 3.1 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual 1.4+Quad 1.8GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 2560×1440 / سایز: 5.4 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 64G / رزولیشن: 720x720 / سایز: 3.1 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 64G / رزولیشن: 768x1280 / سایز: 4.2 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Single Core1.2GHZ / رم: 768M / حافظه: 8G / رزولیشن: 640x480 / سایز: 2.8 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2048M / حافظه: 16384MB / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Dual Core1.5GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 3.5 اینچ / سریر

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.5 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.5+Quad1.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.5+Quad1.5 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad Core 2.3 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: Quad 1.5+Quad1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی حامی

نا موجود

پردازنده: A11 Bionic / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1125×2436 / سایز: 5.8 اینچ /

نا موجود