152 0 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل
152 0 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل
152017 موبایل سونی | SONY Mobile | دیجی یزد لیست قیمت خرید و فروش موبایل سونی | SONY Mobile فروشگاه اینترنتی دیحی یزد گوشی موبایل سونی |سنی | SONY Mobile | Mobail |بهترین قیمت|کمترین قیمت|نمایندگی| اورجینال | گارانتی اصلی لیست قیمت خرید و فروش موبایل سونی | SONY Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد
152017 موبایل سونی | SONY Mobile | دیجی یزد لیست قیمت خرید و فروش موبایل سونی | SONY Mobile فروشگاه اینترنتی دیحی یزد گوشی موبایل سونی |سنی | SONY Mobile | Mobail |بهترین قیمت|کمترین قیمت|نمایندگی| اورجینال | گارانتی اصلی لیست قیمت خرید و فروش موبایل سونی | SONY Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد 0
11 2
11:2-1398/7/26 1398 7 26 1398/7/26
152 152017 0 0 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل موبایل سونی | SONY Mobile | دیجی یزد لیست قیمت خرید و فروش موبایل سونی | SONY Mobile فروشگاه اینترنتی دیحی یزد گوشی موبایل سونی |سنی | SONY Mobile | Mobail |بهترین قیمت|کمترین قیمت|نمایندگی| اورجینال | گارانتی اصلی لیست قیمت خرید و فروش موبایل سونی | SONY Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد

لیست قیمت خرید و فروش موبایل سونی | SONY Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد

پردازنده: Quad2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 3840×2160 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Quad2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.6 , 2.15 GHZ / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Octa Core 2.0 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Dual 1.4+Quad 1.8GHZ / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Quad1.8+Dual1.4 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 4.6 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Octa Core 2.0 GHZ / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.0 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

پردازنده: Quad1.3+Quad1.7 / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی سوشیانت

نا موجود

LG
HTC
CAT
ZTE