109
109
18:42-1395/11/5 1395 11 5 1395/11/5 1/24/2017 6:42:13 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
109
109
18:42-1395/11/5 1395 11 5 1395/11/5 1/24/2017 6:42:13 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
1395/11/5
109
109 0 0
109
109
109
18:42-1395/11/5 1395 11 5 1395/11/5 1/24/2017 6:42:13 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
Cooler Master B2 500W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل B2-500 وات
.
.
211,000 تومان
211000 209000 211000 213000 Power Supply 10900027 Power/V4-COOLER-B2-500.jpg 205000 False 109001 109 0
Cooler Master B2 600W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل B2-600 وات
.
.
273,000 تومان
273000 270000 273000 276000 Power Supply 10900023 Power/V4-COOLER-B2-600.jpg 265000 109001 109 0
Cooler Master B2 700W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل B2-700 وات
.
.
324,000 تومان
324000 321000 324000 328000 Power Supply 10900022 Power/V4-COOLER-B2-700.jpg 315000 109001 109 0
Cooler Master ELITE V2 550 Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل ELITE V2 550
.
.
موجود نیست
0 0 0 0 Power Supply 10900028 Power/V4-COOLER-ELITE-V2-550.jpg 0 False 109001 109 0
Cooler Master G650M Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل G650M
.
.
366,000 تومان
366000 362000 366000 369000 Power Supply 10900021 Power/V4-COOLER-G650M.jpg 355000 109001 109 0
Cooler Master G750M Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل G750M
.
.
407,000 تومان
407000 403000 407000 411000 Power Supply 10900020 Power/V4-COOLER-G750M.jpg 395000 109001 109 0
Cooler Master V1000W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V1000W
.
.
824,000 تومان
824000 816000 824000 832000 Power Supply 10900017 Power/V4-COOLER-V1000W.jpg 800000 109001 109 0
Cooler Master V1200W Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V1200W
.
.
1,051,000 تومان
1051000 1040000 1051000 1061000 Power Supply 10900016 Power/V4-COOLER-V1200W.jpg 1020000 109001 109 0
Cooler Master V650S Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V650S
.
.
489,000 تومان
489000 485000 489000 494000 Power Supply 10900019 Power/V4-COOLER-V650S.jpg 475000 109001 109 0
Cooler Master V750S Computer Power Supply
منبع تغذیه کامپیوتر کولرمستر مدل V750S
.
.
546,000 تومان
546000 541000 546000 551000 Power Supply 10900018 Power/V4-COOLER-V750S.jpg 530000 109001 109 0
Green GP330A Computer Power Supply
GP330Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
126,000 تومان
126000 121000 122000 123000 47000 Power Supply 10900001 Power/V4-POWER-330.jpg 126000 True 109001 109 0
Green GP380A Computer Power Supply
GP380Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
147,000 تومان
147000 146000 147000 149000 19900 Power Supply 10900002 Power/V4-POWER-380.jpg 143000 109001 109 0
Green GP430A Computer Power Supply
GP430Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
164,000 تومان
164000 162000 164000 165000 17500 Power Supply 10900003 Power/V4-POWER-430.jpg 159000 109001 109 0
Green GP480A Computer Power Supply
GP480Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
180,000 تومان
180000 179000 180000 182000 54500 Power Supply 10900004 Power/V4-POWER-480.jpg 175000 109001 109 0
Green GP530A Computer Power Supply
GP530Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
196,000 تومان
196000 194000 196000 198000 39500 Power Supply 10900005 Power/V4-POWER-530.jpg 190000 109001 109 0
Green GP580A Computer Power Supply
GP580Aمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
213,000 تومان
213000 211000 213000 215000 13000 Power Supply 10900008 Power/V4-POWER-580.jpg 207000 109001 109 0
Green GP600A-HP Computer Power Supply
GP600A-HPمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
316,000 تومان
316000 313000 316000 319000 68500 Power Supply 10900006 Power/V4-POWER-600HP.jpg 307000 109001 109 0
Green GP700A-HP Computer Power Supply
GP700A-HPمنبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل
.
.
368,000 تومان
368000 364000 368000 371000 19000 Power Supply 10900007 Power/V4-POWER-700HP.jpg 357000 109001 109 0
پاور
پاور
PC Power 109001 پاور (منبع تغذیه) PC Power پاور-کامپیوتر
برند و نام FINISH
Cooler Master B2 500W Computer Power Supply211,000
Cooler Master B2 600W Computer Power Supply273,000
Cooler Master B2 700W Computer Power Supply324,000
Cooler Master ELITE V2 550 Computer Power SupplyFINISH
Cooler Master G650M Computer Power Supply366,000
Cooler Master G750M Computer Power Supply407,000
Cooler Master V1000W Computer Power Supply824,000
Cooler Master V1200W Computer Power Supply1,051,000
Cooler Master V650S Computer Power Supply489,000
Cooler Master V750S Computer Power Supply546,000
Green GP330A Computer Power Supply130,000
Green GP380A Computer Power Supply147,000
Green GP430A Computer Power Supply164,000
Green GP480A Computer Power Supply180,000
Green GP530A Computer Power Supply196,000
Green GP580A Computer Power Supply213,000
Green GP600A-HP Computer Power Supply316,000
Green GP700A-HP Computer Power Supply368,000
109
109
18:42-1395/11/5 1395 11 5 1395/11/5 1/24/2017 6:42:13 PM
 2
3
 4
 3  

 
 

2 -3 -4 -3 - - -
109
109
109
109

فروشگاه آنلاین دیجی یزد مرکز پخش و نمایندگی نوت بوک , لپ تاپ , تبلت های ASUS , LENOVO , ACER , SONY , HP در استان یزد و سراسر ایران

آدرس ما: یزد - بلوار پاکنژاد - چهارراه معلم به سمت میدان باهنر - نبش کوچه هشتم (ابتدای پل هوایی باهنر ) تلفن : 37282400 (035)