152 1 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل
152 1 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل
152007 موبایل هوآوی | Huawei Mobile | دیجی یزد لیست قیمت خرید و فروش موبایل هوآوی | Huawei Mobile فروشگاه اینترنتی دیحی یزد گوشی موبایل هوآوی | هوایی | هوای | هایی | هواوی |Hoawee | Howaee | Howee | HUAWEI Mobile | Mobail |بهترین قیمت|کمترین قیمت|نمایندگی| اورجینال | گارانتی اصلی لیست قیمت خرید و فروش موبایل هوآوی | Huawei Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد
152007 موبایل هوآوی | Huawei Mobile | دیجی یزد لیست قیمت خرید و فروش موبایل هوآوی | Huawei Mobile فروشگاه اینترنتی دیحی یزد گوشی موبایل هوآوی | هوایی | هوای | هایی | هواوی |Hoawee | Howaee | Howee | HUAWEI Mobile | Mobail |بهترین قیمت|کمترین قیمت|نمایندگی| اورجینال | گارانتی اصلی لیست قیمت خرید و فروش موبایل هوآوی | Huawei Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد 0
9 15
9:15-1396/4/31 1396 4 31 1396/4/31
152 152007 0 1 3 موبایل موبایل موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد فروشگاه اینترنتی دیجی یزد : موبایل - Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد موبایل,Mobile Main Page,موبایل,Mobile موبایل موبایل هوآوی | Huawei Mobile | دیجی یزد لیست قیمت خرید و فروش موبایل هوآوی | Huawei Mobile فروشگاه اینترنتی دیحی یزد گوشی موبایل هوآوی | هوایی | هوای | هایی | هواوی |Hoawee | Howaee | Howee | HUAWEI Mobile | Mobail |بهترین قیمت|کمترین قیمت|نمایندگی| اورجینال | گارانتی اصلی لیست قیمت خرید و فروش موبایل هوآوی | Huawei Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد

لیست قیمت خرید و فروش موبایل هوآوی | Huawei Mobile | فروشگاه اینترنتی دیجی یزد

پردازنده: Quad2.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

1,040,000 تومان

پردازنده: Quad2+Quad1.7 / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

682,000 تومان

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

439,000 تومان

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 4G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad Core1.1GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی سام پخش

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی سام پخش

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.1 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی 18 ماه تک تیم

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1024MB / حافظه: 4096MB / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 512M / حافظه: 4G / رزولیشن: 480×800 / سایز: 4.0 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 512M / حافظه: 4G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.0 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad1.2+Quad1.7 / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad1.8+Quad2.5GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Quad1.8+Quad2.5GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad2.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.8 اینچ / گارانتی 18 ماه تک تیم

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad2.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی سام پخش

نا موجود

پردازنده: Quad2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه تک تیم

نا موجود

پردازنده: Quad2.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad2.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی سام پخش

نا موجود

پردازنده: Quad1.8+Quad2.4 GHZ / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.9 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad2.3+Quad1.8 / رم: 4G / حافظه: 64G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.0 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad2.3+Quad1.8 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.0 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad1.3+Quad1.8 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 6.0 اینچ / گارانتی سام پخش

نا موجود

پردازنده: Quad1.7+Quad2.1 GHZ / رم: 3G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Quad2.3+Quad1.8 / رم: 4G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Octa Core2.1GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Octa Core2.1GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Quad1.3+Quad1.8 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad1.2+Quad1.5 / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.7 , 2.0 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.2 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Octa Core1.5 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Quad1.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی سام پخش

نا موجود

پردازنده: Quad1.2+Quad1.5 / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه تک تیم

نا موجود

پردازنده: Octa Core 1.7 GHZ / رم: 2G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 2G / حافظه: 16G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 18 ماه تک تیم

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 4G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی 18 ماه ارکان

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.2 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه تک تیم

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 1280×720 / سایز: 5.0 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.0 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

پردازنده: Quad Core 1.3 GHZ / رم: 1G / حافظه: 8G / رزولیشن: 480×854 / سایز: 4.5 اینچ / گارانتی 18 ماه مایکروتل

نا موجود

پردازنده: Octa Core 2.0 GHZ / رم: 3G / حافظه: 32G / رزولیشن: 1920×1080 / سایز: 5.5 اینچ / گارانتی 2سال مدیا پردازش

نا موجود

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی
LG
HTC
CAT
ZTE